Onarıcı Sınırlar

Filmde sahada, halihazırda mevcut olan faaliyetlerle en uyumlu olan doğallaştırma çözümlerinin uygulanmasından sorumlu bir biyoloğa eşlik ediyoruz. Koruların sürekliliğini sağlamak için dikilen bir dizi ağaç çiti, ekili alanları ve yabani arazileri içeren bir ekosistemde yer alan küçük memeliler için yiyecek ve barınak sağlamanın tipik bir yolu. Çiftlik makinelerinin geçişine izin vermek için bazı tavizler veriliyor. İzleyici, kaybolan kelebeklerin geri dönüşü gibi küçük olgulara dikkat edildiğinde biyolojik çeşitlilikte önemli değişiklikler gözlemlemenin mümkün olduğunu keşfediyor. İlgili çiftçilerin tanıklıkları aracılığıyla, hayvanlar, bitkiler ve çiftlikler arasındaki sinerjinin, tarımın hâlâ büyük ölçüde bağımlı olduğu üretimci yaklaşıma uzun süredir eşlik eden kimyasal ikameler olmadan da tarım yapmayı giderek daha mümkün kıldığını öğreniyoruz. Film, kışın ortasında yapılan keşiflerden, sıcak hava dalgasının ortasında katılımcıların gayri resmi toplantılarına kadar, özellikle kârlılık ve biyoçeşitlilik gibi birbirinden uzak konuların nasıl uzlaştırılacağı gibi ikilemleri de olan aktif bir farkındalık deneyimini içeriden gösteriyor.

Yönetmen:
Cyril Verrier
Ülke:
İsviçre
Yıl:
2021
Süre:
55’